wgc

   » Ubezpieczenia na Życie

   » Ubezpieczenia grupowe 

   » Znane aktorki

   » Super Laseczki

    Bogac sie kiedy spisz
   Więcej...

wrocław

afilliate program


szybka pożyczka

wrocław
wrocławmake money with your web siteStatystyki

» Wpisów:         756
» Kategorii:       704
» Oczekujące:    273
» Odrzucone:    954Poprawny CSS!

Poprawny CSS!

Regulamin dodawania przedsiębiorstwa do serwisu Wrocławski Katalog Firm - www.net-wroclaw.pl

§1 - Postanowienia ogólne

 1. Serwis Wrocławski Katalog Firm, zwany dalej KATALOGIEM, jest udostępniany przez firmę Agencja AUR-A, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwarecka 15.
 2. KATALOGIEM będzie w poniższym dokumencie nazywany publicznie dostępny za pośrednictwem Internetu KATALOG  firm i stron WWW z terenu miasta Wrocławia i okolic.
 3. FORMULARZEM nazywany będzie internetowy formularz, za pomocą którego dodaje się firmę lub strony WWW  do KATALOGU.
 4. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu dot. warunków korzystania i dodawania swojego przedsiębiorstwa do KATALOGU, oraz że w pełni akceptuje jego postanowienia.
 5. Dodanie firmy do KATALOGU odbywa się przez zgłoszenie przez zainteresowane firmy lub osoby, a następnie po dokonaniu odpowiedniej opłaty i akceptacji przez administratora, dane zgłaszającego są widoczne w KATALOGU.
 6. Opłaty wnoszone są zgodnie z cennikiem zamieszczonym w KATALOGU.
 7. Z opłat zwolnione są szkoły i uczelnie publiczne, oraz inne instytucje po uzgodnieniu z administratorem KATALOGU

§2 - Dodawanie wpisu (przedsiębiorstwa).

 1. Użytkownik dodając swoją firmę do KATALOGU oświadcza tym samym, że podane w FORMULARZU informacje są prawdziwe i zezwala na przechowywanie ich w bazie danych KATALOGU oraz upublicznienie tych danych w KATALOGU (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997). Publikowane nie będą jedynie dane dotyczące osoby odpowiedzialnej za dodawanie przedsiębiorstwa.
 2. W przypadku podania nieprawdziwych danych o przedsiębiorstwie lub słów kluczowych niezgodnych z rzeczywistością, twórcy KATALOGU zastrzegają sobie prawo do żądania poprawy tych danych pod groźbą przedterminowego usunięcia firmy z KATALOGU.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu i wnoszenia poprawek do danych dot. swojego przedsiębiorstwa, a także do żądania usunięcia tych danych z bazy KATALOGU. W tym celu osoba podana w FORMULARZU jako osoba odpowiedzialna za figurowanie firmy w KATALOGU powinna zwrócić się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) do administratora KATALOGU (admin@net.wroclaw.pl), korzystając z adresu e-mail podanego uprzednio w FORMULARZU.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nieużywana w FORMULARZU słów wulgarnych i obraźliwych oraz zwrotów naruszających ogólnie przyjęte zasady moralne, a także obrażania osób trzecich.
 5. Użytkownik zgadza się na przesyłanie informacji technicznych (dot. np. komunikatów technicznych lub ważnych zmian w działaniu KATALOGU) oraz informacji reklamowych wysyłanych przez rwórców KATALOGU na adres poczty elektronicznej podany w FORMULARZU jako adres kontaktowy z osobą odpowiedzialną za figurowanie firmy w KATALOGU.
 6. Osoba lub osoby podane w FORMULARZU jako odpowiedzialne za figurowanie firmy w KATALOGU są jedynymi osobami uprawnionymi do podejmowania działań w imieniu danego przedsiębiorstwa i traktowane są jako jedyni oficjalni reprezentanci przedsiębiorstwa w kontaktach z administracją KATALOGU.
 7. Podczas korzystania z KATALOGU i dodawania firmy do KATALOGU, użytkownik musi mieć włączoną w przeglądarce funkcję obsługi plików tymczasowych cookies oraz obsługę skryptów JavaScript, inaczej usługa nie będzie działać poprawnie.

§3 - Opłaty

 1. Dodanie firmy do KATALOGU jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług reklamowych na czas nieokreślony.
 2. Opłaty wnoszone są przez zgłaszających z góry za rok rozliczeniowy.
 3. Okresem rozliczeniowym jest pełny rok, liczony od dnia dodania wpisu do KATALOGU (365 dni).
 4. Wpis po akceptacji i potwierdzeniu opłaty, jest dodawany do KATALOGU przez administratora.
 5. W przypadku nie dokonania opłaty na kolejny rok, wpis jest usuwany z bazy danych po roku rozliczeniowym.
 6. Rozwiązanie umowy przez zgłaszającego powinno nastąpić 30 dni wcześniej, przed kolejnym okresem rozliczeniowym
 7. Brak wypowiedzenia umowy nie zwalnia zleceniodawcy z opłaty za kolejny rok rozliczeniowy
 8. Dopuszcza się opłatę z góry za więcej niż jeden rok.
 9. Przy opłacie dłuższej niż jeden rok mają zastosowanie zniżki:
  1. 20 % - przy opłacie za dwa lata
  2. 30 % - przy opłacie za trzy lata
  3. 40 % - przy opłacie za cztery lata
  4. 50 % - przy opłacie za pięć lat.

§4 - Prawa i obowiązki

 1. Twórcy KATALOGU dokładają wszelkich starań, by dane dotyczące firm były bezpieczne oraz by KATALOG był dostępny i w pełni funkcjonalny przez cały czas, jednak nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu:
  1. działania hackerów i złodziei
  2. niepoprawnego zarządzania kontem, w tym udostępnienia hasła innym osobom przez zleceniobiorców
  3. sytuacji nieprzewidywalnych, np. kataklizmów, burzy.
 2. Twórcy Serwisu zastrzegają sobie prawo do:
  1. okresowego wyłączania KATALOGU lub poszczególnych jego części bez uprzedzenia.
  2. usuwania lub blokowania kont użytkowników w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu.
  3. weryfikacji wiarygodności adresów e-mail i stron www.
  4. dokonywania zmian we wpisach dokonanych przez użytkowników
  5. wysyłania reklam i innych wiadomości drogą e-mail do użytkowników.
  6. zmiany niniejszego regulaminu bez powiadomienia o tym użytkowników.
 3. Twórcy KATALOGU zobowiązują się do nie przekazywania w żaden sposób informacji o użytkownikach innym firmom, instytucjom i osobom z wyłączeniem policji, prokuratury, sądu i innych uprawnionych organów, którym dane o użytkownikach udostępniane są w przypadku złamania prawa przez użytkownika lub wydania przez ten organ odpowiedniego nakazu udostępnienia danych zgromadzonych w Serwisie.
 4. W przypadku podjęcia przez użytkownika działań nie zakazanych w tym regulaminie, a uznanych przez twórców KATALOGU za niewłaściwe lub niepożądane, twórcy KATALOGU zastrzegają sobie prawo do żądania zaprzestania tych działań. Nie zastosowanie się do takiego żądania traktowane będzie jak złamanie regulaminu i sankcjonowane w odpowiedni sposób.

Obowiązuje od dnia 01.03.2006 r.


Liczniki robotów wyzerowane 29.08.2008 r.
wrocław
X Dołącz do nas!
Współpraca!?

Poznaj talemnicę
MARKETERÓW!

Jak zwielokrotnić dochody?
Zarabiaj z nami...


http://www.ligabtc.ent.pl/
Zamknij